Regler

Gjør deg kjent med våre regler før du kommer på besøk til oss.

Klatring er på eget ansvar!

Sko settes i skohyllene våre.

GÅ ALDRI UNDER EN SOM KLATRER!
Den som er på gulvet har ALLTID vikeplikt for de i veggen!

Små barn skal holdes under oppsyn av voksne. Barn til og med 13 år må være i følge med en voksen.

Støynivået skal holdes moderat og barn skal ikke løpe rundt, leke på tjukkasmadrassene o.l.

Finner du feil på anlegget skal dette meldes til personalet med en gang!

Personalet eller eier av anlegget kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår i anlegget.

Du innretter deg etter instrukser fra de som jobber her.

Du gjør ditt beste for å ivareta sikkerheten til deg selv og andre når du oppholder deg i senteret.

Spis og drikk gjerne medbrakt, men all bespisning skjer ved sittegruppene.